Presentació del projecte EDUCACIÓ360: Educació a temps complet

La Diputació de Barcelona, la Federació de Moviments de Renovació Pedagògica i la Fundació Jaume Bofill impulsen l’aliança que neix amb 34 socis: ajun-taments i ens locals, xarxes de centres educatius, associacions de mestres...