Principals aportacions

Segons dades oficials del GREC (consulta feta el 17 de setembre de 2021), el grup “Cultura i Educació” està format per 13 membres i en la seva trajectòria destaca un total de 15 projectes de recerca competitius (MINECO, RecerCaixa, etc.), 3 projectes europeus i 12 contractes-convenis de recerca amb diferents institucions com la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, l’Ajuntament de Barcelona, l’Ajuntament de Banyoles o l’Ajuntament de Figueres, entre d’altres. Pel que fa als outputs de recerca consten un total de 361 publicacions en revistes indexades peer review (IN-RECS, Latindex, CARHUS, etc.), 72 articles en revistes indexades en el Social Science Citation Index del Journal Citation Reports (JCR) en els últims 7 anys, 54 tesis, tesines i treballs de recerca, 604 contribucions a congressos i 338 publicacions en llibres.

En quant al contingut d’aquestes aportacions destaquen contribucions que podríem agrupar en quatre grans àmbits, a saber: 1) processos d’ensenyança i aprenentatge en contextos caracteritzats per una elevada diversitat lingüística reivindicada com a recurs pedagògic (Coelho, Oller i Serra, 2013; Siqués i Vila, 2014; Vila i Siqués, 2012; Waddington, 2018; Waddington, Coto i Siqués, 2018); 2) anàlisi dels mecanismes psicosocials implicats en la construcció de la identitat, així com relacions cultura-identitat (Esteban-Guitart i Vila, 2010; Esteban-Guitart, Viladot i Giles, 2015; Esteban-Guitart, Perera, Monreal-Bosch i Bastiani, 2017); 3) processos d’ensenyança i aprenentatge de l’activitat física i l’esport (López-Ros, 2016; López-Ros, Castejón-Oliva, Bouthier i Llobet-Martí, 2015); 4) programes d’intervenció basats en l’anomenada educació inclusiva (Jovés, Siqués i Esteban-Guitart, 2015; Vila i Casares, 2009). Altres temes emergents, derivats dels projectes de recerca en curs, s’ocupen més directament de la formació docent – noció de “Situacions Pràctiques Reals” (López-Ros i Serra, 2016; López-Ros, Serra i Vilà, 2015) –, així com l’anàlisi de les experiències significatives d’aprenentatge que se susciten dins i fora del context educatiu formal d’ensenyança i aprenentatge (Esteban-Guitart, Serra i Vila, 2017).

 

Publicacions